Inteligentne kwalifikacje zawodowe – zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Projekt rozpoczyna się 1 września 2020 roku, a zakończy 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu 1903795,20 zł, dofinansowanie wynosi 1713415,68 zł.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach dotacji bezzwrotnej.

CEL PROJEKTU: zwiększenie kompetencji 450 osób (45 kobiet i 405 mężczyzn) poprzez kształcenie od października 2020 do lipca 2022 i zwiększenie kwalifikacji min. 410 osób (41K,369M) do lipca 2022, a także rozwój kompetencji kadr prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne do listopada 2020.

Obszar – powiaty: Poznań, poznański, obornicki, wągrowiecki, szamotulski, śremski.

Grupa docelowa – 450 osób (405 mężczyzn i 45 kobiet) w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne: z ukończonym liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym, zasadniczą szkołą zawodową i nie uczestniczących wcześniej w programie kształcenia ustawicznego Uczenie się przez całe życie.

Potrzebujemy 120 osób bezrobotnych – 108 mężczyzn oraz 12 kobiet, z tego 20 osób długotrwale bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo – 27 mężczyzn i 3 kobiety oraz 300 osób zatrudnionych – 270 mężczyzn i 30 kobiet.

Rodzaje kursów realizowanych w ramach projektu:

 1. Montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych wraz z elementami SEP kat. E 1kV (2 gr. X 10 os x 80 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP (grupa pierwsza październik-grudzień 2020, grupa druga styczeń 2021-lipiec 2022)

 

 1. Ślusarz spawacz (metodami TIG,MIG,MMA)(5 gr. x 10 os. x 200 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (pierwsza grupa październik-grudzień 2020, pozostałe styczeń 2021-lipiec 2022)

 

 1. Programowanie sterowników PLC S7-1200 wraz z elementami SEP kat. E 1kV (8 gr. x 10 os. x 80 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP (pierwsza grupa październik-grudzień 2020, pozostałe styczeń 2021-lipiec 2022)

 

 1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z elementami SEP kat. E i D (2 gr. X 10 os. x 120 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP (pierwsza grupa październik-grudzień 2020, druga grupa styczeń 2021-lipiec 2022)

 

 1. Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych wraz z elementami SEP kat. E 1kV (1 gr. x 10 os.x 100 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż urządzeń chłodniczych wraz z elementami SEP kat. E 1kV (3 gr. x 10 os. x 140 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP, UDT (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Lutowanie miękkie i twarde (3 gr. x 10 os. x 200 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP, UDT (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż i obsługa pomp ciepła wraz z elementami SEP kat. E 1kV (2 gr. x 10 os. x 170 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu UDT, SEP (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż i obsługa pieców na biomasę wraz z elementami SEP kat. E 1kV (1 gr. x 10 os. x 170 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu UDT, SEP (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż i obsługa systemów energetyki skojarzonej (fotowoltaika + wiatraki + pompy ciepła) wraz z elementami SEP kat. E 1kV (2 gr. x 10 os. x 170 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu UDT, SEP (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych wraz z elementami SEP kat. E 1kV” (3 gr. x 10 os. x 100 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP, UDT (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż i obsługa paneli fotowoltaicznych wraz z elementami SEP kat. E 1kV (2 gr. x 10 os. x 170 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu UDT, SEP (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Kurs chłodniczy wraz z elementami SEP kat. E 1kV (3 gr. x 10 os. x 155 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu CKZiU, SEP, UDT (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Montaż i obsługa kolektorów słonecznych wraz z elementami SEP kat. E1kV (2 gr. x 10 os. x 170 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu UDT, SEP (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Obróbka i pomiary w branży lotniczej z elementami symulatora lotu (1 gr. x 10 os. x 150 h) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu HAAS lub SIEMENS (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

 1. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
  (5 gr. x 10 os. x 150 h/gr) – po zakończeniu uzyskanie certyfikatu HAAS lub SIEMENS (styczeń 2021 – lipiec 2022)

 

Projekt przyczynia się do dostosowywania kwalifikacji zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy.

Dotyczy realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 622).

Wszystkie realizowane w ramach Projektu kursy zawodowe kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub doskonalenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Podkreślamy, że uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań

Tel.: 61 66 06 60061 66 06 606

Faks: 61 66 06 601

E-mail: sekretariat@ckziupoznan.pl

 

Wejdź na  www.ckziupoznan.pl    i dowiedz się więcej!

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater