Zaproszenie do udziału w misji ANGOLA 27.06.-4.07.2017.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na misję gospodarczą do Angoli, która odbędzie się w dniach 27 czerwca – 4 lipca 2017 roku.

Nabór skierowany jest do wielkopolskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną na rynku Angoli posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Celem misji będzie nawiązanie kontaktów biznesowych, a także przedłożenie władzom Republiki Angoli ofert inwestycyjnych wielkopolskich firm.

Zainteresowane uczestnictwem w misji przedsiębiorstwa proszeni są o przesłanie: zgłoszenia, oferty inwestycyjnej na rynku angolskim wraz z uzasadnieniem oraz prezentacji firmy.

Organizator zastrzega ograniczenie uczestników do 10 przedsiębiorstw.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapewnia wyłącznie organizację misji (organizacja spotkań, transport lokalny, tłumaczenia). Pozostałe koszty  związane z udziałem w wyjeździe (tj. przelot, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenie, koszty wizy, szczepienia) pokrywa przedsiębiorca.

Zgłoszenia przesyłać na adres e-mail: magdalena.kaseja-astriab@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 12 czerwca 2017 r. (tj. poniedziałek) do godz. 13.00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater