Zapraszamy na szkolenia z mediacji.

Sąd Arbitrażowy Lewiatan ma zaszczyt zaprosić na organizowane przez Centrum Mediacji Lewiatan szkolenia prowadzone przez specjalistów w zakresie mediacji:

24 sierpnia 2016 r.
Specjalistyczne szkolenie z technik mediacyjnych w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych, zagadnienia praktyczne
prowadząca – mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan

16 września 2016 r.
Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji – aspekty materialne i procesowe (szkolenie dla pełnomocników)
Wykładowcy: Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego SO w Warszawie SSO Agnieszka Owczarewicz, dr Tomasz P. Antoszek

22 września 2016 r.
Rozwiązywanie sporów zbiorowych w drodze mediacji. Rola mediatora. Zagadnienia praktycznie.
Prowadzący: mgr Magdalena Stalpińska, prof. UW dr hab. Jacek Męcina

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater