Aktualności, Wieści z firm

Żabka we współpracy z Grupą Santander zawarła pierwsze umowy finansowe oparte na celach ESG

Żabka we współpracy z Grupą Santander zawarła pierwszą umowę kredytową oraz umowę faktoringową, które opierają się na realizacji celów ESG , w tym związanych z dekarbonizacją. Cele te zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Udostępniony przez Santander kredyt posłuży do finansowania zautomatyzowanego i niskoemisyjnego centrum logistycznego Żabki, którego otwarcie zaplanowano w drugiej połowie 2022 roku.

W jaki sposób zawarte umowy wpłyną na sytuację Żabki? Wysokość marży kredytu i odpowiednio marży z tytułu faktoringu została uzależniona od realizacji celów ESG, które firma zdefiniowała i zobowiązała się do ich realizacji w Strategii Odpowiedzialności przyjętej w 2021 r. Taki sposób finansowania nie tylko uwiarygadnia zobowiązania firmy, ale także pokazuje, że za składanymi przez organizację deklaracjami stoją konkretne działania.

W coraz większej liczbie instytucji finansowych dostępność finansowania oraz jego koszt są uzależnione od działań oraz celów podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że ocenie podlegają inwestycje przedsiębiorstwa pod kątem środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. Firmy, które uwzględniają m.in. zobowiązania środowiskowe w swojej działalności, mają łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowania. Inicjatywa Żabki jest zatem bardzo ważnym sygnałem dla rynku w jaki sposób integrować czynniki ESG do swojej działalności biznesowej w trosce o zrównoważony rozwój.

Obecnie najcenniejszymi aktywami są odpowiedzialność i zaufanie. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swojej komunikacji. Stworzenie przez nas instrumentu finansowego bazującego na określonych celach ESG, m.in. dotyczących dekarbonizacji, to kolejny dowód na to, że poważnie traktujemy nasze zobowiązania. W Żabce nieustannie doskonalimy nasze procesy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, by sprostać oczekiwaniom naszych interesariuszy i utrzymać naszą wysoką pozycję rynkową.  Podpisaliśmy pierwsze umowy finansowe, których marża jest uzależniona od osiągnięcia założonych celów ESG. Stanowi to dla nas dodatkową motywację, by dążyć do realizacji naszych zobowiązań. Jesteśmy otwarci i chcemy dalej szukać tego typu finansowań dla rozwoju naszego biznesu – mówi Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu ds. Finansowych w firmie Żabka Polska.

Projekt finansowania opierający się na celach ESG został wdrożony przez Żabkę dzięki bliskiej współpracy z Grupą Santander, która aktywnie działa w obszarze zielonej transformacji, wspierając przedsiębiorców w tej zmianie.

– Poprzez swoje działania, w tym udzielanie finansowania klientom w oparciu o cele ESG, konsekwentnie realizujemy naszą strategię odpowiedzialnej bankowości.Niezmiernie nam miło, żemamy okazję promować przy tym na polskim rynku pionierskie rozwiązania takie jak faktoring połączony z celami ESG czy zawierający analogiczny mechanizm kredyt długoterminowy zabezpieczony przez polisę agencji kredytów eksportowych (ECA). Do wprowadzania takich rozwiązań potrzebna jest ogromna motywacja zarówno po stronie klienta jak i banku. Cieszę się, że wspólnie z Żabką mogliśmy stworzyć rozwiązanie unikatowe w skali biznesowej, które dodatkowo będzie miało pozytywny wpływ na środowisko – mówi Juan de Porras Aguirre, Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Bank Polska.

Żabka wspiera zrównoważone życie w zgodzie z planetą

Strategia Odpowiedzialności Żabki opiera się na czterech filarach, którymi są: zrównoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja i zielona planeta. Działania w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności firma rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. Jednym z jej ambitnych celów jest m.in. osiągnięcie do 2025 roku neutralności klimatycznej własnych operacji. Żabka jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią modern convenience w regionie Europy Środkowej, której cele dekarbonizacji zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Więcej informacji o zobowiązaniach firmy przedstawionych zostało w Raporcie Odpowiedzialności: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/