XV FORUM INŻYNIERSKIE „Technika w Recyklingu” – PATRONAT HONOROWY: Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Poznań, 5 czerwca

XV FORUM INŻYNIERSKIE  „Technika w Recyklingu” – PATRONAT HONOROWY: Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Poznań, 5 czerwca 2018 r. MPT, Pawilon 10.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  NOT wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi corocznie organizuje w czerwcu, w Poznaniu Forum Inżynierskie, w ramach Targów Innowacje – Technologie – Maszyny ( ITM ).

Celem tegorocznego, XV Forum Inżynierskiego, jest pokazanie praktycznych działań w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Zaprezentowane zostaną innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania, a także skuteczna współpraca polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Przedstawione zostaną także nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazane zostaną źródła pozyskania środków na dalsze badania naukowe i wdrożenia nowoczesnych technologii, metod i systemów, prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego ( GOZ ).

Partnerzy Forum:

*Polska Agencja Przedsiębiorczości,

*Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet ochrony Środowiska,

*Terenowa jednostka organizacyjna FSNT NOT Poznań,

*Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

*Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,                                                   

* firmy recyklingowe,

*sponsorzy finansowi.

Założenia organizacyjne:

Forum Inżynierskie będzie miało charakter otwartej debaty w trzech odsłonach, prowadzonej przez dwóch moderatorów: red. Krzysztofa Michalskiego i red. Janusza Kowalskiego.

Przewiduje się, że Forum zgromadzi około 200 uczestników. Wśród nich przedsiębiorców i menadżerów polskich firm przemysłowych oraz przedstawicieli jednostek naukowych i uczelni technicznych , przedstawicieli FSNT NOT.

Udział w obradach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują bilet wstępu na Targi ITM.

              

Zgłoszenia udziału na adres: sebastian.lalka@not.org.pl.  

 Formularz zgłoszeniowy tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater