Wyższa Szkoła Bankowa chce zbudować kampus w centrum Poznania

z21663056V,Projekt-Wielkopolskiego-Fyrtla-Przedsiebiorczosci

Wyższa Szkoła Bankowa chce zagospodarować obszar pomiędzy ulicami Ratajczaka, Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki. Uczelnia planuje zbudować w tym rejonie nowe budynki oraz stworzyć Wielkopolski Fyrtel Przedsiębiorczości.

Informacje o swoich planach inwestycyjnych władze Wyższej Szkoły Bankowej przekazały podczas uroczystego uruchomienia nowego neonu na swoim budynku przy ul. Ratajczaka. Neon pojawił się na dachu ceglanego budynku, który jest częścią pokoszarowego kompleksu, który znajduje się w obrębie ulic Ratajczaka, Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich. Kompleks powstał w latach 1860-80. Wybudowali go Niemcy za kontrybucje wojenne po konflikcie francusko-pruskim. Mieściły się tu koszary, magazyny, stajnie i remizy artyleryjskie. Budynki wybudowano z czerwonej cegły, charakterystycznej dla ówczesnego budownictwa wojskowego.

WSB chce rozbudować kompleks w Poznaniu

Część budynków WSB już wyremontowało (w sumie znajdują się tutaj cztery budynki uczelni), a teraz zamierza jeszcze rozbudować kompleks. Wiąże się to przede wszystkim z planowanym utworzeniem Wielkopolskiego Fyrtla Przedsiębiorczości. – Kluczowym założeniem Wielkopolskiego Fyrtla Przedsiębiorczości będzie budowanie świadomości i promowanie cech związanych z postawami przedsiębiorczymi oraz prezentowanie historii wielkopolskiej pracy organicznej – mówi prof. dr hab. Józef Orczyk, rektor WSB.

Zgodnie z założeniem nowe budynki (część to nowoczesna architektura, a część nawiązuje do koszarowej tradycji tego miejsca) staną przy ul. Ratajczaka i Kościuszki, dzięki czemu uzupełnią pierzeje tych ulic. Pomiędzy budynkami (wewnątrz kampusu) znajdzie się dziedziniec z zielenią, sceną i amfiteatralną widownią.

Wyższa Szkoła Bankowa w centrum Poznania

Przedstawiciele uczelni przekonują, że rozbudowa kompleksu w centrum Poznania jest zgodna z wizją władz miasta. – Miasto Poznań wielokrotnie deklarowało, że jego intencją jest aby uczelnie i studenci funkcjonowały w centrum. My również podzielamy tę opinię i stąd nasza obecność tutaj od ponad 20 lat. Nasz pomysł na tę część miasta konsultujemy od miesięcy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za sposób zagospodarowania tego terenu – informuje Karol Cyrulik, dyrektor ds. rozwoju WSB w Poznaniu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater