Wykład w ramach Akademii Innowacyjnego Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: ”Budowanie strategii CSR w przedsiębiorstwie”- 14 marca.

Dobrze przygotowana strategia CSR może stanowić podstawę zarządzania firmą. Taki dokument określa ład organizacyjny i kluczowe wyzwania firmy. Jest elementem scalającym systemy zarządzania, wskazuje wizję, cele oraz kolejne etapy rozwoju. Wprowadza rzetelny system monitorowania działalności firmy we wszystkich kluczowych obszarach. Strategia CSR przyczynia się z jednej strony do oszczędności w prowadzeniu biznesu, z drugiej -€” do podniesienia wartości firmy dla akcjonariuszy i interesariuszy. Pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku.

Wykład poprowadzi Katarzyna Radecka, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju z Kompanii Piwowarskiej SA.

14.03.2016 godz. 16:00 sala 111a, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10.

Po wykładzie UEP zaprasza na warsztat „Tworzenie raportów społecznych”.

Zapisy:
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/projekty,c2098/akademia-innowacyjnego-biznesu,c6226/zapisz-sie,a40824.html

Akademia Innowacyjnego Biznesu

Akademia Innowacyjnego Biznesu to bezpłatne szkolenia skierowane do wielkopolskich przedsiębiorców i ich pracowników, służące stałemu podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności oraz dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, finansowanym przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Akademia ma na celu upowszechnianie oraz popularyzację wiedzy z zakresu kompetencji ekonomicznych oraz poprawę zdolności adaptacyjnych kadry technicznej i ekonomicznej do zmian gospodarczych.

Więcej:
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/projekty,c2098/akademia-innowacyjnego-biznesu,c6226/

Wykład w ramach Akademii Innowacyjnego Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater