Wydział Prawa i Administracji UAM zaprasza na bezpłatne kursy dokształcające

Wydział Prawa i  Administracji UAM zaprasza na bezpłatne kursy dokształcające zorganizowane w ramach projektu „System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy” finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1)      Metody i techniki zarządzania,

2)      Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Zajęcia są firmowane przez firmę Syntea S.A (lidera projektu) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partnera projektu).

Każdy kurs obejmuje 80 godzin zajęć i kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat VCC (Vocational Competence Certificate) potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych, ważny i honorowany na terenie UE.

Kursy są planowane w okresie od 14 października 2017 r. do 31 maja 2018 r. w soboty i niedziele. Będą odbywać się w budynku „Jowita” (obok ronda Kaponiera). Uczestnicy otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe. Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz catering dla wszystkich uczestników kursów.

Liczba miejsc to: 30 osób na każdy kurs. Uczestnicy będą podzieleni na grupy po 10 osób, co umożliwi prowadzenie dużej części zajęć w formie warsztatów.

W kursie mogą uczestniczyć zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby pracujące i bezrobotne; wymagany jest odpowiedni udział osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacje prowadzi p. Arleta Borowiak z Działu Programów Krajowych UAM drogą mailową na adres: arletab@umu.edu.pl (tel. 61 829 4016).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater