Szkolenia

„Wybrane zagadnienia PPK”, webinar, 7 grudnia

Wielkopolski Związek Pracodawców oraz PFR Portal PPK

        zapraszają na bezpłatne webinarium

Prelegent: Mateusz Kozłowski, ekspert PPK, PFR Portal PPK sp. z o.o.

7 grudnia 2023r. godz. 13.00-14.00

Platforma ClickMeeting.

Rejestracja:  asystent@wzp.org.pl

Głównym tematem będą kwestie związane z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych po wdrożeniu, m.in.:

  • Zawieranie umowy o prowadzenie PPK w przypadku stypendysty skierowanego na staż przez Powiatowy Urząd Pracy.
  • Umowa o prowadzenie PPK w przypadku małoletniego w trakcie umowy o przygotowanie zawodowe.
  • Zmiana obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie trwania umowy o prowadzenie PPK.
  • Zaliczka na podatek dochodowy, a termin jej potrącania.
  • Inne wybrane pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników spotkania.