Wrzesień w Brukseli – aktywność Lewiatana

 • 2 września br. spotkanie prof. Valeria Pulignano, KUL – projekt „Mgmt & EWC – postęp prac – wywiady w firmach, Leuven;
 • 2 września br. spotkanie z Justyną Morek, członek gabinetu Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Bruksela;
 • 3 września br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 3 września br. spotkanie z Iloną Raduj, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Bruksela;
 • 4 września br. spotkanie z Agnieszką Skuratowisz, Komisja Europejska, Bruksela;
 • 7 września br. 'Productivity, innovation and digitalisation', udział w spotkaniu organizowanym z okazji 10-lecia think-thanku Bruegel, Bruksela;
 • 8 września br. spotkanie z Joanną Zawistowską, DG GROW, Komisja Europejska, Bruksela;
 • 8 września br. udział w spotkaniu spotkanie CSR Coordination Committee, Komisja Europejska, Bruksela;
 • 9 września br. 'Unfair Commercial Practices', udział w warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską, Bruksela;
 • 11 września br. pierwsze spotkanie podgrupy roboczej ds. efektywności energetycznej BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 14 września br. spotkanie z Heleną Bogusławską, European External Action Service (EEAS), Bruksela;
 • 15 września br. spotkanie z Jakubem Przyborowiczem, Central European Energy Partnership, Bruksela;
 • 15 września br. spotkanie z Magdaleną Valleboną, Cerame-Unie, Bruksela;
 • 15 września br. spotkanie z posłem Krzysztofem Hetmanem, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 15 września br. spotkanie z biurem Prof. Jerzego Buzka, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 15 września br. spotkanie w sprawie źródeł finansowania dla MŚP, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 15 września br. seminarium Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 16 września br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;
 • 16 września br. spotkanie z Bartłomiejem Telejko i Maciejem Brachowiczem, doradcami grupy ECR, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 16 września br. „Can we balance EUs competitiveness and climate policy? „, spotkanie w Parlamencie Europejskim, Bruksela;
 • 16 września br. spotkanie z Dagmarą Kośką, członek gabinetu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosa Sefkovica, Bruksela;
 • 16 września br. spotkanie z Grzegorzem Radziejewskim, członek gabinetu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrki Katainena, Bruksela;
 • 16 września br. komitet ds. społecznych BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 17 września br. spotkanie z poseł Elżbietą Łukacijewską, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 17 września br. spotkanie z posłem Adamem Gierkiem, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 17 września br. spotkanie z poseł Jadwiga Wiśniewską, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 17 września br. spotkanie z Carstenem Bermigiem, członek gabinetu komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Bruksela;
 • 17 września br. 'Digital Banking', konferencja organizowana przez Europejską Federację Banków, Bruksela;
 • 17 września br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. przedsiębiorczości i MŚP, Bruksela;
 • 18 września br. nieformalnie spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 23 września br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. transportu, Bruksela;
 • 23 września br. 'The Internal Market Strategy: Review and Prospects for SMEs', spotkanie organizowane przez Eurochambers i grupę ds. MŚP w Parlamencie Europejskim, Bruksela;
 • 24 września br. spotkanie firm członkowskich z Johannes Hahn, komisarzem ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Warszawa;
 • 24 września br. spotkanie z Justyną Morek, członek gabinetu Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Bruksela;
 • 28 września br. grupa robocza ds. rynku cyfrowego, komisja IMCO, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 29 września br. spotkanie firm członkowskich z Kamilą Kloc, Zastępcą Szefa Gabinetu Politycznego Komisarza ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Pana Andrusa Ansipa, Warszawa;
 • 29 września br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 29 września br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. środowiska, Bruksela;
 • 30 września – 2 października br. Europejskie Forum Nowych Idei, Sopot;
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater