Projekty

Wielkopolska Akademia HR

Założeniem projektu jest wdrożenie i dofinansowanie w 85% funduszy szkoleniowych w 50 wielkopolskich firmach w oparciu o opracowany plan szkoleń zbudowany na podstawie rzetelnej analizy potrzeb.