Szkolenia

WIELKIE WYZWANIA DLA MNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

*GŁOS MNIEJSZEGO BIZNESU * DIALOG SPOŁECZNY * PERSPEKTYWY ROZWOJOWE, 20 października

20 października, Sopot, Hotel Radisson Blu, 10. edycja EFNI

DEBATA z udziałem pracodawców i partnerów społecznych w kontekście:

  • Szans i zagrożeń biznesowych dla sektora MMŚP w kontekście sytuacji post-pandemicznej
  • Wprowadzanych i przygotowywanych zmian regulacyjnych w kluczowych obszarach gospodarki
  • Perspektyw rozwoju sektora wynikających z wdrażania strategii Unii Europejskiej w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, Europejskiego Filara Społecznego;

AGENDA:

12:00 Otwarcie: MMŚP: szanse i zagrożenia

Wprowadzenie: Europa Socjalna jako szczególne wyzwanie dla firm sektora MMŚP

12:30 BLOK 1: Mikro, Mali i Średni – wyzwania i oczekiwania: podatki – prawo pracy – inwestycje – rynek

Wprowadzenie: Kondycja sektora wobec aktualnych wyzwań gospodarczych i społecznych

14:00 Lunch

14:30 BLOK 2a: Zielony Ład – nowe szanse biznesowe dla Małych?

15:15 BLOK 2b: Cyfryzacja – jak wykorzystać szanse: innowacje i nowe technologie

16:00 Zakończenie

Zapraszamy do udziału. Liczba miejsc ograniczona. 

REJESTRACJA

Konferencja będzie realizowana w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowanego jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants – Decent Work) nr 2019/101979.”

Osoba kontaktowa:
Grażyna Mazurek 
tel.: (+48 22) 55 99 940
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl