Ważna informacja dla firm, które przechodzą procesy restrukturyzacyjne, modernizacyjne lub adaptacyjne!

PROFESJA CENTRUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Sp. z o.o zaprasza do współpracy zarówno pracodawców, którzy są zmuszeni redukować miejsca pracy jak i tych, którzy mogą przyjąć nowe osoby na staż zawodowy.

Zmiany w firmie często wiążą się z redukcją miejsc pracy i koniecznością zwalniania pracowników.

Wychodząc naprzeciw przyszłym potrzebom pracowników Profesja prowadzi program wsparcia na osób, które:

– zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika

– są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem

Oferuje darmowe wsparcie, które obejmuje:

– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz opracowanie indywidualnego planu działań

– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy oraz aktywne poszukiwanie nowej pracy

– kursy zawodowe

– staże zawodowe z wynagrodzeniem

– dodatki relokacyjne

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.grupaprofesja.com/dobra-zmiana

Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

Paulina Jagielska paulina.jagielska@grupaprofesja.com 697 180 901.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater