Warsztat: Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r.?

warsztaty: Co zmieni się w zamówieniach publicznych

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka w ramach akcji „Zmieniamy zamówienia publiczne” zapraszają na warsztaty:
Co zmieni się w zamówieniach publicznych po 18 kwietnia 2016 r.?

15 lutego 2016 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone planowanym zmianom w ustawie o zamówieniach publicznych. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska zobowiązana jest do implementowania przepisów nowych unijnych dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych: 2014/24/UE, czyli tzw. dyrektywy klasycznej i 2014/25/UE, czyli tzw. dyrektywy sektorowej (obowiązującej dla podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych). W związku z tym, 19 stycznia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych (Projekt), który w swym podstawowym założeniu przewiduje regulacje dostosowujące dotychczasową ustawę do wymogów przewidzianych w nowych dyrektywach.

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych – wart już ponad 230 mld złotych – nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych. Z punktu widzenia przyszłego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest to więc bardzo istotny moment; sposób i jakość implementacji ukształtują bowiem zasady funkcjonowania rynku, co w sposób bardzo wymierny przełoży się na otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie funkcjonować przedsiębiorcom. W czasie warsztatów poinformujemy o tym, jaki jest rzeczywisty zakres zmian wymagany przepisami, czy przedstawione w Projekcie regulacje odpowiadają tym wymogom i jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do zbliżającej się nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem warsztatów jest także przedstawienie planowanych zmian z równoczesnym wskazaniem praktycznych zalet i zagrożeń dla przedsiębiorców obecnych na rynku zamówień publicznych.

Warsztaty szczególnie polecamy przedsiębiorcom biorącym udział w zamówieniach publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego 2016 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

rejestracja

PROGRAM:

 • 9.45 – 10.00
  Rejestracja, kawa powitalna
 • 10.00 – 11.00
  Zakres koniecznych zmian w ustawie o zamówieniach publicznych wymuszonych dyrektywami unijnymi
  Wojciech Hartung, counsel, ekspert w zespole zamówień publicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 • 11.00 – 11.45
  Omówienie zmian wynikających z projektu nowelizacji PZP z dnia 19 stycznia br. – wnioski praktyczne
  Michał Bagłaj, adwokat, senior associate w zespole zamówień publicznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 • 11.45 – 12.15
  Kawa, herbata, kanapki, ciastka
 • 12.15 – 13.30
  Odpowiedzi na pytania, networking

PROWADZĄCY

wojciech hartung Wojciech Hartung

Wojciech specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących również przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP i koncesji. Zdobytą wiedzę i duże doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej (w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i transportu publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również stronie publicznej. Do marca 2009 pracował jako Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych, był także m.in. przedstawicielem Polski w instytucjach Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej. Jako ekspert w dziedzinie unijnego prawa gospodarczego jest współautorem projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz uczestnikiem prac legislacyjnych nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wojciech wykłada również na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych, m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

michał bagłaj Michał Bagłaj

Michał specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i unijnego prawa zamówień publicznych, w postępowaniach finansowanych ze środków pomocowych UE oraz krajowych. Doradza na rzecz wykonawców, w tym zagranicznych, jak i zamawiających (sektorowych i klasycznych). Jest autorem licznych opinii prawnych oraz projektów umów i dokumentacji przetargowej w skomplikowanych postępowaniach, w szczególności dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i branży informatycznej. Ponadto doradza w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Wspiera klientów w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, począwszy od wyboru strategii udziału w postępowaniu, doradztwie na etapie ubiegania się o nawiązanie partnerstwa, aż po zawarcie i wykonywanie umowy. Brał udział w unikalnym projekcie związanym z wdrożeniem procedur zamówieniowych opartych na przepisach dyrektyw europejskich, realizowanym dla światowego lidera branży energetycznej. Posiada ponadto duże doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO, a także w toku kontroli Prezesa UZP, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zbigniew Maciąg
tel.: +48 22 55 99 906
e-mail: zmaciag@konfederacjalewiatan.pl

Wojciech Hartung
tel.: +48 22 557 86 60
e-mail: wojciech.hartung@dzp.pl

rejestracja

lewiatan logo
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater