Warszataty Lewiatana : Przygotowanie oferty na realizację zamówienia publicznego po nowelizacji PZP – praktyczne wskazówki dla wykonawców, Warszawa, 12 lipca

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka w ramach akcji „Zmieniamy zamówienia publiczne” zapraszają na kolejne warsztaty:

Przygotowanie oferty na realizację
zamówienia publicznego po nowelizacji PZP
– praktyczne wskazówki dla wykonawców

12 lipca 2016 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Jak ważny dla polskiej gospodarki jest rynek zamówień publicznych – wart już ponad 230 mld złotych – nie trzeba nikogo przekonywać. Dla sprawnego funkcjonowania tego rynku kluczowa jest jakość przepisów, na podstawie których zamówienia są udzielane, czyli przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP).

Jego ostatnia nowelizacja wprowadziła wiele zmian bardzo istotnych dla wykonawców. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne wskazówki związane z przygotowaniem oferty na realizację zamówienia publicznego. Poinformujemy też o innych zmianach w ustawie dotyczących m.in. zamówień w trybie in-house.

Szkolenie jest adresowane do wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w różnych sektorach gospodarki, w tym m.in. w sektorze budowlanym, IT, farmaceutycznym, medycznym, transportu i telekomunikacji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie odpłatne. Szczegóły w formularzu rejestracyjnym.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM

10.00 – 13.30

 1. Aspekty istotne przed złożeniem oferty – składanie oferty krok po kroku
  • analiza ogłoszenia i SIWZ w świetle zasady przejrzystości,
  • nowe obowiązki wykonawców w zakresie przedkładanej dokumentacji podmiotowej,
  • zagraniczne dokumenty podmiotowe,
  • sposoby spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum i pojedynczego wykonawcę, w tym korzystanie z potencjału podmiotów trzecich,
  • przesłanki wykluczenia z postępowania,
  • ustalenie wartości i innych parametrów oferty
 2. Aspekty istotne po złożeniu oferty – kontrola działań zamawiającego
  • uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • weryfikacja podstaw do wykluczenia wykonawców konkurencyjnych,
  • zaskarżenie wyniku postępowania
 3. Inne istotne zmiany w systemie zamówień publicznych
  • zamówienia w trybie „in-house”,
  • zmiana umowy o zamówienie publiczne
 4. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Szczegółowe informacje:
Grażyna Mazurek
tel.: +48 22 55 99 940
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater