Aktywność Związku

Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, odbędzie  się  w dniu 19 kwietnia 2023r. o  godzinie 15.00 w Poznaniu w  Auli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ul. Ziębicka 18.

Potwierdzenia uczestnictwa oraz wszelkie kwestie związane z pełnomocnictwami, w tym skany pełnomocnictw prosimy przesyłać do17 kwietnia 2023r. na skrzynkę asystent@wzp.org.pl