W Wielkopolsce trwają przygotowania do uruchomienia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W Wielkopolsce trwają przygotowania do uruchomienia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Konfederacja Lewiatan powołała już pełnomocników, których zadaniem będzie koordynacja powstawania Wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz inicjowanie ich prac. W Wielkopolsce pełnomocnikiem został Jacek Silski Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, który już wcześniej reprezentował środowisko przedsiębiorców w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Pełnomocnicy Konfederacji Lewiatan zostali powołani w każdym województwie. Ich pierwszym zadaniem jest uzgodnienie liczby parytetów przedstawicieli organizacji w nowych radach, a także ustalenie liczby zespołów tematycznych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, liczba członków WRDS w każdym z województw może być inna, ponieważ jej ustalenie leży w gestii strony pracowników i strony pracodawców.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater