Szkolenia

VIII Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, 21-22 maja

KONGRES PODATKOWY

Kongres Podatkowy to wydarzenie poświęcone najważniejszym zagadnieniom prawa podatkowego. Pierwszy dzień wydarzenia to stacjonarne spotkanie, w czasie którego omawiane są wyzwania i najbardziej nurtujące kwestie dotyczące wprowadzanych zmian

w przepisach. Drugiego dnia zaplanowane są szkolenia i warsztaty online dedykowane przedsiębiorcom, księgowym i doradcom podatkowym.

Co roku wydawanych jest kilkanaście tysięcy interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych. W Sądach podatnicy toczą liczne spory z organami podatkowymi, a wypełnianie obowiązków podatkowych wiąże się z koniecznością ciągłego monitorowania nowych rozwiązań i przepisów.

O tych bieżących sprawach będziemy dyskutować na tegorocznym Kongresie Podatkowym z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, ekspertami podatkowymi oraz przedsiębiorcami.

Skupimy się na:

Sprawozdawczości podatkowej – jak odciążyć biznes?

Krajowy System e-Faktur – gdzie jesteśmy, co dalej z obowiązkowym e-fakturowaniem?

Czy czeka nas rewolucja w podatku od nieruchomości?

Akcyza – jak zapewnić stabilne wpływy z podatku akcyzowego

Wybierz dzień i kliknij aby poznać program

1 DZIEŃ (21 maja 2024)

STACJONARNIE

2 DZIEŃ (22 maja 2024)

ONLINE

21 maja 2024 – Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa

godz: 9:30 – 15:00

Rejestracja

09.30 – 10.00

Oficjalne otwarcie

Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan

Andrzej Nikończyk – Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

10.00 – 10.15

Sprawozdawczość podatkowa – jak odciążyć biznes?

Czy wszystkie obowiązki sprawozdawcze są potrzebne?

Jaką wartość dla administracji skarbowej mają dane raportowane przez firmy?

Sprawozdawczość podatkowa i sprawozdawczość statystyczna

JPK_CIT – rewolucja w raportowaniu na miarę KSEF

W jaki sposób uprościć raportowanie schematów podatkowych (MDR)?

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów (TBC)

Przedstawiciel – TMF Group

Agnieszka Rylska – Tax and Treasury Department Director w T-Mobile Polska (TBC)

10.15 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 11.30

11.30 – 12.30

Krajowy System e-Faktur – gdzie jesteśmy, co dalej z obowiązkowym e-fakturowaniem?

Podsumowanie drugiego etapu konsultacji i omówienie planowanych zmian

KSEF vs VIDA jak pogodzić wymogi krajowe z unijnymi

Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów (TBC)

12.30 – 13.30

Czy czeka nas rewolucja w podatku od nieruchomości?

Nowa definicja budowli w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (SK 14/21)

Czy potrzebujemy reformy opodatkowania nieruchomości – perspektywa biznesu vs oczekiwania JST

Czy organem podatkowym w zakresie PON powinna być administracja skarbowa?

Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów (TBC)

Przedstawiciel SGH (TBC)

Moderacja: Andrzej Nikończyk, Przewodniczący Rady Podatkowej

Przerwa kawowa

13:30 – 14.00

14.00 – 15.00

Akcyza – jak zapewnić stabilne wpływy z podatku akcyzowego

Uszczelnienie rynku wyrobów akcyzowych – walka Ministerstwa Finansów z szarą strefą

Jak skutecznie zapobiegać nieprawidłowościom? Współpraca biznesu i administracji skarbowej w walce z oszustwami

Mapa akcyzowa i odpowiednio długie vacatio legis jako narzędzia zapewniające stabilne wpływy budżetowe

Europejska polityka akcyzowa – najlepsze praktyki, porównanie rozwiązań polskich i unijnych

Dyrektor departamentu Akcyzowego w Ministerstwie Finansów

Marek Żółtowski – British American Tobacco Polska

Mariusz Staniak – Manager Fiscal & ITP w Philip Morris Polska