Szkolenia

Zarejestruj się już dziś, VI Kongres Rady Podatkowej, Jakie zmiany w prawie podatkowym, 17-19 maja 2022

Zapraszamy na VI Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Tradycyjnie będzie to dwudniowe wydarzenie poświęcone najbardziej istotnym zagadnieniom z obszaru prawa podatkowego.

Naszym celem jest, aby w rozmowie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, ekspertami, przedsiębiorcami, zaprezentować uczestnikom zmieniające się otoczenia prawno-podatkowe. Podsumować niedawne zmiany oraz wspólnie sformułować postulaty de lege ferenda w systemie podatkowym.

Planowany termin wydarzenia to 17-19 maja 2022 r. w formule hybrydowej: pierwszy dzień wydarzenia odbywa się stacjonarnie w Warszawie, a w kolejne dwa dni warsztaty online.

Rejestracja http://ikongr.es/c/fHIBBycn

Pierwszym dniem wydarzenia będzie Konferencja najważniejszych zmian w prawie podatkowym. Rozważane przez nas tematy do dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, to:

 • Polski Ład. Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorców. Główne trudności i proponowane kierunki zmian.
 • Nowe ulgi innowacyjne dla przedsiębiorców. Jak z nich korzystać. Jakie zyski i ryzyka są z nimi związane.
 • Ordynacja podatkowa – interpretacja 590 i współpraca biznesu z administracją skarbową.
 • Podatek od nieruchomości
 • Opodatkowanie międzynarodowe – szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem podatku cyfrowego oraz globalnego podatku minimalnego
 • Podatki sektorowe – czy każda branża będzie mieć swój podatek? (efektywność, wpływ na funkcjonowanie firm, konkurencyjność przedsiębiorstw)
 • Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców.

W drugim dniu wydarzenia zaprosimy uczestników na bezpłatne warsztaty, podczas których nasi partnerzy poprowadzą szkolenia nt. najważniejszych zagadnień podatkowych. Proponowane przez nas tematy warsztatów, to:

 • Polski Ład – zmiany w podatku PIT
 • Polski Ład – zmiany w podatku CIT
 • Polski Ład – zmiany w podatku VAT
 • Polski Ład – nowe zasady opłacania składki zdrowotnej
 • Jak wybrać optymalną podatkowo formę prowadzenia biznesu
 • Estoński CIT w praktyce
 • Ulgi IP box i B+R w praktyce
 • Ceny transferowe – wybrane zagadnienia
 • Krajowy System e-Faktur – udogodnienie czy nowe obowiązki dla firm?