VAT _ JPK Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców z obsługi aplikacji e-mikrofirma , 8 marca

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan  zaprasza na bezpłatne szkolenie z udziałem przedstawicieli Urzędu Skarbowego Poznań Winogrady w Poznaniu nt.

„VAT _ JPK  Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców

z obsługi aplikacji e-mikrofirma  ”.

Prelegenci:   Barbara Dębowska, Monika Szymańska – Urząd Skarbowy Poznań Winogrady

Termin:       8 marca 2018 r. (czwartek)  godz. od  9.00 do 11.00.

Miejsce:  Urząd Skarbowy Poznań Winogrady, ul. Wojciechowskiego 3/5, sala szkoleniowa Urzędu, Budynek A.

Rejestracja:  asystent@wzp.org.pl

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do  7 marca.

Program szkolenia :

08.45 –   09.00   Rejestracja uczestników.

09.00   10:30  Szkolenie.

10.30 –   11.00   Pytania i dyskusja.

                                             

Szkolenie kierowane jest do mikroprzedsiębiorców, którzy składają JPK_VAT:

–  zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,

–  rozliczają się ryczałtem (VAT-12),

–  oraz  rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

 

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.

Za mikroprzedsiębiorcę  uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater