Ustawa Prawo wodne skierowana do Sejmu – konsultacje

naglowek_hs

Ustawa Prawo wodne skierowana do Sejmu – konsultacje

Link do projektu – www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/

Projekt ustawy wprowadza zmiany struktury prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

3 najistotniejsze zmiany w ustawie:

  1. Nowy system zgód wodnoprawnych wpłynie na realizację procesów inwestycyjnych.
  2. Nowy system opłat za wodę będzie miał wpływ na koszty funkcjonowania przedsiębiorców.
  3. Szybkie przyjęcie nowego prawa wodnego przyczynić się może do lepszej absorbcji środków UE.

Projekt ustawy, w ocenie projektodawcy zapewni osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem. Uwagi do projektu ustawy proszę przesyłać do 24 maja na adres dgajewski@konfederacjalewiatan.pl.

Konfederacja Lewiatan

dgajewski

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater