Aktualności

Unia i Zachód muszą mocniej wspierać Ukrainę – apeluje Lewiatan i organizacje z krajów bałtyckich

Konfederacja Lewiatan wspólnie z federacjami partnerskimi z Litwy, Łotwy i Estonii opublikowały oświadczenie, w którym nawołują do większego wsparcia Unii Europejskiej i całego świata zachodniego wobec Ukrainy.

Naszym zdaniem, Ukraińcy walczą w obronie nie tylko prawa do samostanowienia, ale idei całego wolnego świata. Aby zapewnić sobie przyszłość, Unia Europejska powinna się określić jako związek państw nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również w wymiarze wspólnych wartości.

Nasze organizacje postulują do unijnych instytucji i przywódców europejskich o:

  1. Zaakceptowanie kandydatury Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej
  2. Przyjęcie bardziej jednolitego stanowiska Unii wobec Rosji i zwiększenie presji wobec reżimu Putina za pomocą dalej idących sankcji
  3. Pilne wsparcie dla tych państw członkowskich i regionów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy
  4. Unia Europejska powinna wspomóc Ukrainę w powojennej odbudowie jej gospodarki. Dobrze funkcjonujące ukraińskie instytucje, społeczeństwo obywatelskie oraz infrastruktura wzmocnią stabilność całej Europy

Pobierz apel (j.angielski)