Szkolenie „Umowy w obrocie gospodarczym – najczęściej popełniane błędy”, 5 grudnia

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na szkolenie pt.

„Umowy w obrocie gospodarczym – najczęściej popełniane błędy”.

 Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Dudczak, radca prawny, Prezes Zarządu  Fundacji Edukacji Prawnej, zrzeszonej w WZP Lewiatan.

 

Termin spotkania:     środa 5 grudnia 2018 r., godz. 16:00 – 19:00.

Miejsce spotkania:    Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, II piętro sala konferencyjna 216.

Rejestracja:              asystent@wzp.org.pl    lub tel. 61 657 60 51.

 

 W programie spotkania:

Umowa? Przecież to proste. Zagadnienia ogólne z zakresu zawierania umów (w tym m.in. zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym, wybór formy prawnej umowy, weryfikacja wiarygodności kontrahenta, zawarcie umowy przez pełnomocnika, pozaumowne czynniki kształtujące treść zobowiązań stron);

  1. Jak zawrzeć umowę, czyli o trybach zawierania umów (w tym m.in. tryb ofertowy, negocjacyjny i przetargowy, stosowanie cenników, reklam i ogłoszeń a treść umowy, umowy zawierane na odległość).
  2. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych.
  3. Treść umowy, a jej późniejsza realizacja, czyli miało być pięknie a wyszło jak zwykle (w tym m.in najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy).
  4. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy, renegocjowanie warunków umowy (w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot, możliwość wypowiedzenia warunków umowy).
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater