UEP uruchamia program „Doktorat wdrożeniowy”

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeszedł pozytywnie I etap konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu „Doktorat wdrożeniowy”, uruchamiając rekrutację na studia doktoranckie DaSBA – Data Science in Business and Administration.

DaSBA ma, w naszym przypadku, na celu tworzenie warunków do dalszego rozwoju współpracy między Państwa firmą a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu  w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania danych (data science) oferując Państwa pracownikom przygotowanie pracy doktorskiej służącej rozwojowi Państwa przedsiębiorstwu. Korzyści płynące dla Państwa z udziału w naszym przedsięwzięciu to między innymi: znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego Państwa wyzwania przez uruchomienie projektu badawczego, rozwój zawodowy pracowników poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (ustawa o innowacyjności z 4.11.2016 roku).

Doktorant uczestniczący w programie „Doktorat wdrożeniowy” ma zapewnioną opiekę kadry naukowej, posiadającej doświadczenie w licznych międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, współpracę z promotorem, który skutecznie przeprowadził kilkadziesiąt doktoratów oraz wsparcie finansowe w postaci stypendium doktoranckiego (2450 zł miesięcznie płatne przez 48 miesięcy).

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 15.09.2017 roku.  Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów na studia spośród Państwa pracowników. Kierownik Programu DaSBA chętnie spotka się z Państwem i udzieli dodatkowych szczegółowych informacji (Witold@Abramowicz.pl).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater