Tesgas wygrał przetarg na budowę gazociągu

Oferta złożona przez Tesgas została wybrana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka gazociągu na Dolnym Śląsku.

Wartość oferty złożonej przez Tesgas wynosi 10,99 mln zł brutto, a zadanie obejmuje budowę „gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica – Polkowice – Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice – Żary podetap Polkowice – Gaworzyce województwo dolnośląskie”.

Tesgas podał, że postępowanie jest prowadzone trybie przetargu ograniczonego, a oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza wg kryteriów ceny (97 proc.) oraz gwarancji (3 proc.).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater