Tesgas poprawia wyniki, ale portfel zamówień topnieje

Wyspecjalizowany w usługach dla gazownictwa Tesgas zwiększył w pierwszym półroczu 2015 r. przychody, a także wypracował zysk netto. Jednocześnie portfel zleceń grupy jest mniejszy niż przed rokiem.

Po pierwszym półroczu 2015 r. Tesgas miał na poziomie skonsolidowanym 40,16 mln zł przychodów wobec 35,24 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 0,53 mln zł zysku netto wobec 1 mln zł straty przed rokiem.

Jak podał Tesgas w raporcie, wzrost przychodów był spowodowany realizowaniem kontraktów budowlanych o wyższej wartości jednostkowej, a także korzystnymi warunkami pogodowymi.

– Wzrost sprzedaży nastąpił w każdym segmencie operacyjnym grupy kapitałowej Tesgas. Wartościowo największy przyrost sprzedaży osiągnięto w segmencie „usługi dla gazownictwa” – podkreśliła spółka.

Aktualna wartość portfela zleceń Tesgasu wynosi 67 mln zł, z czego na 2015 r. przypada 59 mln zł. Rok wcześniej portfel zleceń spółki opiewał na 88 mln zł.

Głównym akcjonariuszem Tesgasu jest prezes Włodzimierz Kocik (22,31 proc.), a pozostali znaczący akcjonariusze to członek zarządu Marzena Kocik (18,28 proc.), ING PTE (11,01 proc.), Aviva Investors Poland (9,29 proc.), oraz wiceprezes Piotr Majewski (5,15 proc.).

W 2014 r. na poziomie skonsolidowanym Tesgas miał 87,51 mln zł przychodów wobec 60,71 mln zł przed rokiem. Grupa miała 1,46 mln zł zysku netto wobec 3,38 mln zł zysku rok wcześniej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater