Szkolenie z zakresu funduszy UE „Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w kontekście dostępnych funduszy unijnych” Oborniki, 10 marca

Wielkopolski Zwiazek Pracodawców Lewiatan wraz ze Starostą Obornickim i Burmistrzem Obornik zapraszają w dniu 10 marca, w godz. 15:00-17.00 na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu funduszy UE „Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w kontekście dostępnych funduszy unijnych”.

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Obornikach, Sala Sesyjna (parter), ul. 11 Listopada 2a.

W ramach spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Omówienie założeń nowej perspektywy finansowej (2014- 2020),
  2. Istota „inteligentnych specjalizacji”,
  3. Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  4. Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  5. Założenia PROW w nowej perspektywie finansowej,
  6. Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce.

W programie spotkanie znajdzie się także wystąpienie Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego ALPAGA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie udziału w spotkaniu na adres asystent@wzp.org.pl lub telefonicznie 61 657 60 51.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater