Szkolenie nt.” VAT – split payment – zmiany od lipca 2018 r. ” 8 października

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza  8 października, godz. 9.00-12.00  na szkolenie nt.

VAT – split payment – zmiany od lipca 2018 r. „

 Szkolenie poprowadzi doradcy podatkowi kancelarii Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Paweł Kaźmierczak (Ekspert WZP Lewiatan) i Katarzyna Lewandowska.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

˗ istota i zasada działania podzielonej płatności według treści nowelizacji VAT;

˗ zakres możliwości dysponowania przez przedsiębiorcę środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku  VAT;

˗ skutki zastosowania przez przedsiębiorcę podzielonej płatności.

 

Miejsce spotkania:   Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii, Sala 1.05 Nobla, piętro 1 – ul. Dąbrowskiego 77A

Rejestracja:               asystent@wzp.org.pl   lub tel. 61 657 60 51.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater