Szkolenie „Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – zmiany istotne dla przedsiębiorców.”, 20 czerwca

Logo ziemski

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na szkolenie „Nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – zmiany istotne dla przedsiębiorców.”,

z udziałem Agaty Legat – radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, Partnera WZP Lewiatan.

7 maja 2017 r. Sejm uchwalił zamianę do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja procedury administracyjnej, której wejście w życie przewidziani na 1 czerwca 2017 r. wpłynie istotnie na sposób procedowania istotnych dla przedsiębiorców spraw administracyjnych.

Termin spotkania:            20 czerwca (wtorek) godz. 17.00 – 19.00,

Miejsce spotkania:           Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, sala 216, II piętro,

Rejestracja:                       asystent@wzp.org.pl  lub  tel. 61 657 60 51.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za przebieg postępowań administracyjnych.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w procedurze administracyjnej, które mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r.

Program:

  1. Cele nowelizacji kpa;
  2. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.
  3. Ponaglenie jako nowy środek zwalczania bezczynności i przewlekłości postępowania;
  4. Doręczenia w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron;
  5. Zrzeczenie się odwołania;
  6. Próba ograniczenia praktyki wydawania decyzji kasatoryjnych w II instancji;
  7. Sprzeciw- nowy środek zaskarżenia od decyzji uchylającej decyzję pierwszej instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania;
  1. Mediacja- jakie możliwości daje przedsiębiorcom?
  2. Postępowania karno- administracyjne.

Informacja o prowadzącym:

Agata Legat – radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa, specjalizuje się w prawnie administracyjnym, a w szczególności w obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, występuje jako pełnomocnik w sprawach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, autorka szeregu publikacji oraz szkoleń z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater