Szkolenie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, 6 grudnia

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu zapraszają na szkolenie pt.:

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz wypełnić elektronicznie wniosek o dofinansowanie.

 

Miejsce:           PFRON, ul. Lindego 6, Poznań 60-101

Termin:           06-12-2018 r

Godzina:         9.30 – 14.30

 

Szkolenie organizowane jest dla pracodawców oraz pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się sporządzaniem wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Na szkoleniu będzie możliwość nauczenia się i doskonalenia umiejętności prawidłowego wypełniania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w formie elektronicznej.

Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą przejść z formy papierowej wysyłania dokumentów na formę elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie na szkolenie laptopa z dostępem do Internetu bezprzewodowego.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod niniejszym ogłoszeniem oraz przesłać go do dnia 28.11.2018 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: asystentpracy@wifoon.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

Formularz zgłoszenia.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Andrzejewska
Tel. 61 823-47-91
e-mail: asystentpracy@wifoon.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater