Szkolenie Lewiatana: Czas Pracy – planowanie i rozliczanie

Czas Pracy – planowanie i rozliczanie

3 czerwca 2016, Warszawa
siedziba Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,
Regulacje czasu pracy wciąż należą do jednych z najbardziej złożonych i budzących szereg wątpliwości w praktyce, rozdziałów Kodeksu pracy. Co ważne, naruszenie szeroko rozumianych przepisów o czasie pracy stanowi wykroczenie. Przyjęte w zakładzie pracy rozwiązania w zakresie czasu pracy mają bezpośrednie przełożenie na koszty prowadzenia działalności.

Celem szkolenia jest przedyskutowanie najważniejszych zagadnień budzących wątpliwości, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i opinii urzędów. Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się w firmach tematyką planowania, ustalania i prawidłowego rozliczania czasu pracy. Prowadzący szkolenie to wysokiej klasy eksperci od wielu lat specjalizujący się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Serdecznie zapraszamy.

Program

 • 9.00 – 9.30
  Rejestracja. Kawa powitalna
 • 9.30 – 9.40
  Otwarcie i wprowadzenie
  dr Grzegorz Baczewski
  , Dyrektor Dep. Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan
 • 9.40 – 11.10
  Blok I Pojęcie czasu pracy
  Blok II Planowanie czasu pracy, w szczególności:

  1. ustalanie wymiaru czasu pracy,
  2. zasady tworzenia rozkładów czasu pracy (harmonogramów czasu pracy), w tym:
   • możliwości planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych, oraz przekazywanie rozkładów z 1 tygodniowym wyprzedzeniem; kwestia modyfikacji rozkładu,
   • zasady planowania okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
   • dzień wolny,
   • przypadki, w których pracodawca jest zwolniony z tworzenia rozkładów czasu pracy danego pracownika;
  3. omówienie możliwych do wprowadzenia okresów rozliczeniowych i systemów czasu pracy, w tym:
   • możliwość planowania pracy w tzw. ruchomym czasie pracy — uwzględniając dotychczasowe doświadczenia,
   • system zadaniowy czasu pracy
    • zasady wprowadzania — w jakich rodzajach prac ma zastosowanie;
    • na co powinien zwrócić uwagę pracodawca (kwestia powierzonych zadań, okresy odpoczynku, możliwość kontroli pracowników, godziny nadliczbowe);;
  4. zasady wyjść prywatnych przez pracowników oraz warunki odpracowywania takich wyjść – praktyczne rozwiązania
   Robert Lisicki, Ekspert Dep. Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan
 • 11.10 – 11.25
  Przerwa kawowa

 • 11.25 – 14.00
  Blok III Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy

  1. praca w godzinach nadliczbowych — kiedy mamy z nią do czynienia — rozróżnieni godzin nadliczbowych z przekroczenia normy dobowej a średniotygodniowej;
   • godziny nadliczbowe a czas dyżuru;
   • dopuszczalność, zasady powierzania, limity pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, ustalenie kiedy występują godziny nadliczbowe w ruchomym czasie pracy i jaki jest ich rodzaj,
   • różnice w rekompensowaniu pracy nadliczbowej – dodatek do wynagrodzenia czy czas wolnym: z inicjatywy pracodawcy albo na pisemny wniosek pracownika,
  2. bowiązek oddawania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym, o którym mowa w art. 147 k.p. (tzw. sobota),
  3. możliwość powierzania pracy w niedzielę i święta a kwestia rekompensowania takiej pracy;
  4. pracownicy wykonujący pracę w niepełnym wymiarze — możliwość powierzania dodatkowej pracy i zasady jej rozliczania;
  5. specyficzne regulacje dotyczące kadry zarządzającej,
  6. zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników oraz okres jej przechowywania — na co zwracać uwagę w kontekście potencjalnych kontroli
   Robert Lisicki, Ekspert Dep. Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych, Konfederacja Lewiatan
 • 14.00 – 14.30
  Dyskusja. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

dr Grzegorz Baczewski — ekspert rynku pracy, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Absolwent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań z zakresu rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego.

Robert Lisicki — ekspert Konfederacji Lewiatan. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
sprawy organizacyjne:
Grażyna Mazurek
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

lewiatan logo
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater