Aktualności

Szansa dla przedsiębiorców z Aglomeracji Poznańskiej

Jesteś przedsiębiorcą? Weź udział w bezpłatnym konkursie organizowanym po raz dwudziesty pierwszy przez Powiat Poznański.

Jaki jest cel konkursu?
Konkurs organizujemy po to, by wyróżnić i promować najlepsze firmy w regionie, w tym te, które dopiero zaczynają. Mam tutaj na myśli start-upy. Te nagrodzone mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych. Mówi starosta poznański Jan Grabkowski.

Kto może się zgłosić?
W konkursie mogą wziąć udział średnie, małe, mikroprzedsiębiorstwa i startupy z terenu Metropolii Poznań, czyli całego powiatu, Miasta Poznania oraz Śremu, Skoków, Szamotuł i Obornik. Firmy wyróżniające się kreatywnością i innowacyjnością.

Kto wybiera laureatów konkursu „Poznański Lider Przedsiębiorczości”?
O wynikach konkursu decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak MTP, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznański Bank Spółdzielczy i szerokie grono organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Przy czym kluczową rolę odgrywa również Partner Merytoryczny – firma Grant Thornton Polska, która weryfikuje kondycję zgłoszonych przedsiębiorstw.

Jakie nagrody otrzymują laureaci?
Przede wszystkim prestiżowy tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, którym firmy mogą się posługiwać przez 3 lata. Wybrani Liderzy otrzymają również nagrody dodatkowe. Między innymi stoisko targowe ufundowane przez MTP, studia na Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Poznańskiej, a Poznański Bank Spółdzielczy przekaże nagrodę w postaci sprzętu elektronicznego.

Do kiedy i w jaki sposób można zgłosić się do konkursu?
Udział można zgłaszać do końca lutego, elektronicznie lub pocztą tradycyjną do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe dostępne są na portalu firm powiatu poznańskiego: www.pfpp.com.pl