Szkolenia

„Sygnaliści w praktyce – co trzeba wiedzieć?” webinar 18 kwietnia

W imieniu WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni s.c.  zapraszamy na webinar

w czwartek, 18 kwietnia godz. 12.00 -13.00

Webinar poprowadzą adw. Marcelina Wilczyńska z WB Law Wilczyńska Bruderek Adwokaci Radcowie Prawni, Maciej Zygmunt z Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki (dla biznesu) oraz Rafał Hryniewicz z e-nform.

W trakcie webinaru przedstawiony zostanie status prac legislacyjnych nad ustawą, kluczowe instytucje, a także na czym polega system zgłaszania nieprawidłowości oraz działania następcze.

Obowiązkiem wdrożenia systemu zostaną objęci pracodawcy zatrudniający 50 pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, również B2B, (etaty cząstkowe sumują się) oraz wszystkie instytucje zobowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.