Sukces interwencji WZP Lewiatana

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan skierował 23 listopada 2017 r. pisma, zawierające stanowisko Zarządu w sprawie zapowiedzianych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian, mających na celu wprowadzenie w Polsce zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Pisma skierowano do Prezydenta PR, Premiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz parlamentarzystów Województwa Wielkopolskiego.

WZP Lewiatan wskazywał, że wprowadzenie zapowiadanego zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, to nie tylko likwidacja całego sektora przemysłu rolnego, w którym obecnie pracuje 10 tys. osób, ale również likwidacja sektora, którego Polska jest światowym liderem. Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan wskazuje, że największym beneficjentem przedmiotowego zakazu będą hodowcy zwierząt futerkowych w Rosji, Danii oraz Niemczech. Należy również podkreślić, że zwierzęta futerkowe są głównym utylizatorem odpadów z licznych działów przetwórstwa rolnego, dlatego przedmiotowy zakaz będzie skutkował wzrostem cen produktów rolnych w handlu detalicznym.

19 lipca br. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że hodowla zwierząt futerkowych w Polsce zostanie utrzymana, ale zaostrzone zostaną kryteria kontroli ferm. 

Sukcesem zakończyła się również interwencja, dotyczącą indywidualnego interesu firmy członkowskiej.  WZP Lewiatan dwukrotnie interweniował w Prokuraturze Rejonowej w sprawie zajęcia maszyny.

Pralni Luboń, związanego z wypadkiem przy pracy. Z tym, że maszyna została zabezpieczona dwa miesiące po wypadku.  Skutkiem jej zajęcia było kilkumiesięczne  wyłączeniem jej z pracy, a to z kolei  spowodowało wstrzymanie 1/3 cyklu prac firmy i zagrażało utratą aktualnych i przyszłych zleceń. Maszyna została ostatecznie zwolniona po czterech miesiącach.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater