Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2021−2024 uchwaloną przez Senat UEP w dniu 26 marca br.,  która przez najbliższe lata będzie naszym drogowskazem pomagającym w osiągnięciu założonych celów. Strategia będzie „żywym” dokumentem, który co roku będzie poddawany weryfikacji i aktualizacji wypracowanej w dialogu z całą społecznością uczelnianą.

STRATEGIA 2021-2024 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater