Standardy ostrożności kupieckiej jako narzędzie ochrony przed roszczeniami fiskusa – badanie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

naglowek_hs

Projekt Rady Podatkowej mający na celu ochronę uczciwych przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Działania organów podatkowych związane z odzyskiwaniem podatku VAT wyłudzonego przez oszustów bardzo często uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Trudno oprzeć się wrażeniu, że fiskus próbuje przerzucić ekonomiczny ciężar strat spowodowanych oszustwami na uczciwych podatników, którzy co do zasady posiadają majątek umożliwiający egzekucję. Niestety pewna część organów podatkowych zamiast próbować ściągnąć podatki od oszustów (co jest obiektywnie trudne) podejmuje bardzo kontrowersyjne działania wobec uczciwych podatników, mające na celu często „wyłudzenie” nienależnego podatku. Straty dla gospodarki (nie wspominając o stratach osobistych przedsiębiorców), wynikające z wadliwego sposobu funkcjonowania administracji skarbowej są znaczne. Wskazane działania powodują, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz wyższe, co zniechęca do prowadzenia i rozpoczynania działalności w naszym kraju.

Oskarżając podatników o niezachowanie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów (co otwiera drogę do kwestionowania prawa do odliczenia VAT, czy zastosowania stawki 0% przy WDT), organy podatkowe powszechnie formułują niezgodne z rzeczywistością standardy ostrożności kupieckiej (np. podatnik przed transakcją powinien odwiedzić kontrahenta w jego siedzibie, spotkać się z prezesem spółki sprzedającej czy nabywającej towar, dowiedzieć się o źródło pochodzenia towaru, itp.). Tymczasem standardy ostrożności kupieckiej, których niezachowanie mogłoby uzasadniać formułowanie zarzutu niedochowania należytej staranności, powinny odpowiadać faktycznym zasadom obowiązującym w branży, w której działa podatnik. Konieczne jest również uwzględnienie ewolucji rzeczywistej praktyki w zakresie sposobów weryfikacji kontrahentów wraz ze wzrostem świadomości ryzyka związanego z działaniami oszustów. Przykładowo, zanim do publicznej wiadomości przedostały się informacje dotyczące dużej skali oszustw w danej branży, przedsiębiorcy nieświadomi ryzyka nie stosowali wzmożonych środków ostrożności. Oskarżanie ich, z perspektywy dzisiejszego stanu wiedzy, o niedostateczną staranność jest nieuprawnione.

Celem naszej inicjatywy, jest uzyskanie odpowiedzi od przedsiębiorców, umożliwiającej określenie rzeczywistego kanonu staranności kupieckiej w danej branży, uwzględniając również zmiany tego kanonu wraz z upływem czasu. Posiadanie takich informacji (faktycznych zasad staranności kupieckiej) obowiązujących w danej branży naszym zdaniem stanowi bardzo mocny kontrargument dotyczący rzekomego braku zachowania należytej staranności przez przedsiębiorcę w przypadku ewentualnego sporu z organami podatkowymi. Wyniki ankiety, którą znajdą Państwo poniżej, wskazujące na rzeczywiste standardy ostrożności kupieckiej będzie można łatwo skonfrontować z nieracjonalnymi standardami formułowanymi przez organy podatkowe. Wyniki ankiety wraz z komentarzem planujemy opublikować w formie raportu.

Drugim celem działania jest próba poprawy współpracy przedsiębiorców z organami podatkowymi w taki sposób, aby pomóc organom w identyfikacji faktycznych oszustów działających na danym rynku poprzez wskazanie okoliczności, które powinny wzbudzić szczególne zainteresowanie organów. Dialog, w szczególności z Ministerstwem Finansów, może wpłynąć na zastąpienie dotychczasowych wytycznych dla organów podatkowych, dotyczących zwalczania oszustw VAT, nowymi wytycznymi, które bardziej skutecznie pozwolą identyfikować oszustów (pozwalając zmniejszyć ryzyko formułowania nieuzasadnionych oskarżeń wobec uczciwych podatników).

Wierzymy, że podjęta inicjatywa da podatnikom niesłusznie oskarżanym przez organy podatkowe poważne argumenty do obrony. Mamy również nadzieję, że może ona poprawić skuteczność identyfikacji oszustw VAT, co z kolei pozwoli na ograniczenie ryzyka formułowania przez organy podatkowe nieuzasadnionych oskarżeń wobec uczciwych podatników. Dlatego liczymy na Państwa współpracę. Oczywiście gwarantujemy anonimowość (jedynym kryterium „identyfikującym” w raporcie będzie informacja o branży, w której działa podatnik, bez podawania żadnych danych przedsiębiorcy).

Z poważaniem,

martini

Jerzy Martini

Przewodniczący Grupy VAT

Rada Podatkowa Konfederacja Lewiatan

alagowski

Arkadiusz Łagowski

Vice-Przewodniczący Grupy VAT

Rada Podatkowa Konfederacja Lewiatan

LINK DO ANKIETY ELEKTRONICZNEJ

Na Państwa uwagi czekamy do 6 lipca 2017 r.

Konfederacja Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater