Środki na szkolenia jeszcze w tym roku – sukces Konfederacji Lewiatan i Dolnośląskich Pracodawców w resorcie pracy

Rezerwa Krajowego Funduszu Szkoleniowego określona w planie finansowym na rok 2015 wynosi 35 282 000 zł dla całego kraju. W dalszym ciągu w rezerwie KFS jest duża pula środków do wykorzystania, dostępna dla każdego powiatowego urzędu pracy. W odpowiedzi na apel Konfederacji Lewiatan – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało urzędy pracy do sięgania po środki z rezerwy. Od tej pory wnioski pracodawców nie będą już odrzucane z powodu wyczerpania środków w ramach początkowo przyznanych limitów.

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Konfederacją Lewiatan nie pozostali obojętni na dochodzące od przedsiębiorców sygnały, że system przyznawania środków KFS nie zapewnia równego dostępu do wsparcia przedsiębiorcom z różnych regionów Polski, a środki nie są w pełni wykorzystywane. Analiza praktycznych aspektów korzystania przez pracodawców ze środków KFS ukazała bowiem, że niektóre powiatowe urzędy pracy po wyczerpaniu zasobów z podstawowego limitu KFS nie zgłaszają zapotrzebowania na pieniądze z rezerwy, pomimo zainteresowania szansą kształcenia pracowników wśród przedsiębiorców.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał w celu zapobiegania utracie zatrudnienia z powodu posiadania nieaktualnych kompetencji na rynku pracy. W warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki, nowszych technologii, narzędzi informatycznych ciężko jest pracodawcy sprostać wyzwaniu zapewnienia sobie oraz zatrudnianym pracownikom potrzebnych firmie i dostosowanych do konkurencyjnego rynku umiejętności. Inwestycja w potencjał kadrowy jest ważna z perspektywy rozwoju firmy, a dla samego pracownika stanowi szansę poszerzenia lub zaktualizowania kompetencji zawodowych i wzmocnienia wartości na rynku pracy. Nieskorzystanie z możliwości wystąpienia o środki z rezerwy MPiPS to strata dla lokalnego rynku pracy oraz dla całej gospodarki

– wyjaśnia Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Sytuacja, w której powiatowe urzędy pracy nie wnioskują o dostępne w rezerwie środki po wykorzystaniu ich pierwszej puli, pogarsza warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla firm zlokalizowanych w tych powiatach, w stosunku do firm, które działają w innych regionach, gdzie urzędy pracy są bardziej aktywne w pozyskiwaniu i rozdzielaniu środków.

Współpraca Dolnośląskich Pracodawców z Konfederacją Lewiatan zaowocowała wystosowaniem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej apelu o podjęcie działań, które zagwarantują przedsiębiorcom z różnych obszarów Polski równy dostęp do środków na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki apelowi do resortu pracy, ministerstwo zwróciło się do administracji w województwie oraz dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy o składanie wniosków o środki rezerwy KFS celem umożliwienia zainteresowanym pracodawcom skorzystania ze wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater