Spotkanie regionalne w ramach projektu CREATOR, Poznań 14 lipca 2011r.

14 lipca 2011r. odbyło się spotkanie regionalne w ramach projektu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” Organizatorem spotkania był Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki.

W spotkaniu udział wzięla Pani Małgorzata Animucka Dyrektor Biura WZP.

Powyższy projekt Urząd realizuje wraz z siedmioma europejskimi regionami (Szwecji, Finlandii, Węgier, Francji, Hiszpanii i Włoch) w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

Przedmiotem projektu jest rozwiązanie problemu zmian demograficznych zachodzących w państwach europejskich na gospodarkę oraz stworzenie możliwości innowacyjnych, wyspecjalizowanych produktów i usług opartych na nowoczesnych rozwiązaniach, które ułatwią codzienne życie i aktywizację zawodową takich grup społecznych jak ludzie starsi, młodzież, kobiety oraz mieszkańcy obszarów wiejskich.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater