Spotkanie Forum HR WZP Lewiatan – nowy termin 17 maja br.

Informujemy, iż przesuwamy termin spotkania Forum HR WZP Lewiatan na dzień 17 maja br. (wtorek) w godz. od 11.00 – 13.00. Na przesunięcie terminu spotkania wpływ mają Państwa uwagi, iż 6 maja (pierwotny termin spotkania) jest dla Państwa z wielu względów niedogodny.

Miejsce spotkania – bez zmian: siedziba WZP Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, lok. nr 216.

Jednym z celów Forum będzie konsultowanie projektów, dotyczących stosunków pracy i dialogu społecznego. Członkowie Forum będą zajmowali się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów.

Ale przede wszystkim Członkowie Forum będą dzielić się swoimi doświadczeniami na spotkaniach orgaznizowanych przez WZP Lewiatan lub w bezpośrednich kontaktach. W ramach Forum będą także organizowane szkolenia, dotyczące szeroko rozumianej problematyki stosunków pracy.

Opinie Forum HR WZP Lewiatan będą przekazywane Radzie Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan, za pośrednictwem przedstawiciela WZP Lewiatan w Radzie. Informacje na temat działania Rady Dyrektorów Personalnych Lewiatan znajdują się na:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/rada_dyrektorow_personalnych.

Spotkanie będzie, m. in okazją do wzajemnego poznania się oraz do wymiany kontaktów.

Ponadto, planujemy omówienie następujących tematów:

  1. zakres współpracy z agencjami zatrudnienia, zrzeszonymi w WZP Lewiatan w kontekście m. in. zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych,
  2. problemy praktyczne, związane ze stosowaniem outsourcingu pracowniczego oraz z rozliczaniem czasu pracy,
  3. finansowanie oraz rozliczanie świadczeń z ZFŚS.

Ze względów organizacyjnych, proszę o zgłaszanie udziału w spotkaniu na adres biuro@wzp.org.pl lub telefonicznie 61 657 60 51.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater