Spotkanie członków WZP Lewiatan z przedstawicielami UEP w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych, 16 grudnia

WZP Lewiatan zaprasza przedsiębiorców na spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych, które zaplanowano na środę 16 grudnia o godz. 14.00, ul. Towarowa 55, sala 4.13.

Celem spotkania jest pogłębienie współpracy między przedsiębiorcami a naukowcami, w szczególności w zakresie usług elektronicznych.

Spotkanie rozpocznie się od zwiedzania nowo wybudowanego Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Następnie prof. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, przedstawi aktualne kierunki działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej na UEP.

Kolejnym punktem spotkania będzie wykład prof. dr. hab. inż. Wojciecha Cellarego, Kierownika Katedry Technologii Informacyjnych, pt. „Gigadane” (ang. Big Data). Temat ten jest bardzo aktualny i ważny, a dotyczący wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sektora ich działalności i wielkości przedsiębiorstw. Pan Prof. Cellary wyjaśni istotę nowości, jaką wnosi do nauki i praktyki gospodarczej analiza gigadanych oraz omówi nowe szanse i możliwości dla biznesu oraz nowe zagrożenia. Spotkanie zakończy dyskusja.

Proszę o zgłaszanie zainteresowania udziałem w spotkaniu na adres: asystent@wzp.org.pl lub telefonicznie 61 657 60 51.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater