Seminarium ZUS „Zasiłek chorobowy, macierzyński – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru ” 20 kwietnia

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne seminarium z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Poznaniu.

Temat:           „Zasiłek chorobowy, macierzyński – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników,w tym e-ZLA.”

Termin:          20 kwietnia 2017 r. (czwartek) od godz. 11.00 do godz. 15.00.

Miejsce:         Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

Rejestracja:   asystent@wzp.org.pl

Udział w seminarium oznacza wyrażenie zgody uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do  19 kwietnia.

PROGRAM SEMINARIUM:

10.45 – 11.00      Rejestracja uczestników.

11.00 – 11.10      Otwarcie seminarium.

11.10 – 13.00     

 1.   Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

–  okres wyczekiwania,

–  brak prawa do zasiłku,

–  okres zasiłkowy i zasady jego ustalania,

–  wysokość zasiłku w tym za okres pobytu w szpitalu dla osób które ukończyły 50 rok życia,

–  dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego w tym e-ZLA,

–  kontrola zaświadczeń lekarskich,

 1.  Zasiłek macierzyński
 • termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski,
 • prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka lub innego członka rodziny,
 • podział uprawnień do urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego,
 • zasiłek macierzyński po zgonie dziecka,
 • wymiar i części urlopu rodzicielskiego,
 • zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego,
 • urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego,
 • urodzenie kolejnego dziecka w okresie urlopu rodzicielskiego,
 • zasady udzielania urlopu ojcowskiego,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,

–      podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia,

13.00 – 13.15      Przerwa.

 • – 14.45     
 1. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników:
 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
 • uzupełnianie wynagrodzenia,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru,
 • niezdolność do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
 • składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i dłuższe,
 • składniki podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznej,
 • składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu,
 • zmiana wymiaru czasu pracy,
 • najniższa podstawa wymiaru zasiłku,
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy.
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

14.45 – 15.00      Pytania i dyskusja.

Prelegenci :  Katarzyna Majchrzak,  Tomasz Wolan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater