Skuteczna interwencja WZP Lewiatan w sprawie odrzucenia senackiej poprawki do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

12 stycznia br., w wyniku interwencji Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan i osobistego zaangażowania Pana Prezesa Jacka Silskiego (4 stycznia br. wystąpienie do Komisji Finansów Publicznych Sejmu), na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych został odrzucony senacki projekt poprawki nr 7 do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Przyjęcie poprawki spowodowałoby, iż:

  1. banki spółdzielcze byłyby obciążone podatkiem bankowym i musiałyby zapłacić ten podatek poprzez opodatkowanie swoich środków w banku zrzeszającym;
  2. banki spółdzielcze musiałyby ponieść dodatkowe obciążenie, związane z dokapitalizowaniem banku zrzeszającego;
  3. poziom wyniku finansowego zrzeszonych banków spółdzielczych i SGB-Banku S.A. spowodowałby wystąpienie ryzyka systemowego i wykluczenie społeczne lokalnej Polski.

WZP Lewiatan reprezentował w tej sprawie firmę członkowską SGB-Bank SA. Grupa, zrzeszenie całkowicie polskich banków spółdzielczych, z tradycją ponad 150 lat służby dla lokalnych społeczności — a obecnie niezbędny element konkurencji wobec przewagi na polskim rynku bankowym globalnych banków.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych uchwalona została 15.01.2016 r.

List Pana Ryszarda Lorka – Prezesa SGB-Bank – do Pana Jacka Silskiego – Prezesa WZP Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater