Skorzystaj z porad doradcy w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił w Poznaniu stanowiska doradcy ds. ulg i umorzeń. Doradca podpowie jak najlepiej rozwiązać problemy związane ze spłatą należności i będzie stanowił wsparcie dla klienta podczas całego postępowania.

1 czerwca br. w I Oddziale ZUS w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 12 oraz w Inspektoracie ZUS, przy ul. Fabrycznej 27/28 uruchomione zostały stanowiska doradcy ds. ulg i umorzeń.

W zależności od adresu siedziby firmy, można umówić się na spotkanie z doradcą w Oddziale – tel. 61 841 69 43 lub w Inspektoracie – 61 831 42 81.

Doradca podpowie jak najlepiej rozwiązać problemy związane ze spłatą należności, pomoże wypełnić niezbędne dokumenty, a także wesprze w trakcie rozpatrywania sprawy

– informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie wielkopolskim.

Jeżeli dojdzie do podpisania umowy ratalnej, odsetki za zwłokę zostaną naliczone jedynie do dnia złożenia wniosku o raty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od składek, które rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie do ZUS-u wniosku o ulgę. Zgodnie jednak z uregulowaniami zawartymi w Ordynacji podatkowej, Zakład naliczy opłatę prolongacyjną w wysokości 50 procent stawki odsetek za zwłokę

– informuje Anna Orzechowska – doradca ds. ulg i umorzeń w I Oddziale ZUS w Poznaniu.

Wniosek o raty powinien przede wszystkim zawierać propozycję co do wysokości lub ilości rat, w jakich możnaby spłacać istniejące zadłużenie. Niezbędna jest również informacja o tym, co ma być rozłożone na raty. Należy także wskazać powody zaprzestania lub niepełnego opłacania składek oraz wyczerpującą argumentację wskazującą, że nie jest się w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia.

Internetowe ogłoszenia kuszą: „Oszczędź do 50 proc. kosztów firmy na składkach do ZUS”, „Optymalizacja składek ZUS”…Oferty płyną od firm, które proponują przedsiębiorcom zatrudnienie w jednym z państw unijnych na małą część etatu. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi opłacać składek z tytułu działalności w Polsce. Czy rzeczywiście?

Prawo unijne koordynujące systemy ubezpieczeń społecznych mówi o podleganiu ubezpieczeniom społecznym tylko w jednym państwie i uznawaniu tego ubezpieczenia przez inne państwa UE. Dodatkowo ubezpieczenie z tytułu pracy na etacie ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem w związku z prowadzenia firmy. Gdzie więc tkwi haczyk, który sprawia, że przedsiębiorcy mogą na takiej „optymalizacji” więcej stracić niż zyskać?

Problem polega na tym, że zawarcie samej umowy o pracę i jej niewykonywanie, nie stanowi podstawy do odprowadzania składek. Umowa nie może być zawarta jedynie dla pozoru, praca musi być faktycznie wykonywana.

ZUS współpracuje z instytucjami zabezpieczenia społecznego w całej UE i wymienia się informacjami. Zagraniczne instytucje weryfikują, czy osoba ubezpieczona z tytułu pracy na części etatu i z minimalnym wynagrodzeniem, rzeczywiście powinna podlegać pod system ubezpieczeniowy danego kraju. W tym celu sprawdza, czy obowiązki wynikające z umowy o pracę, były rzeczywiście wykonywane i czy są na to mocne dowody.

Jeśli weryfikacja kończy się negatywnie, przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty: oprócz tego co musi zapłacić firmie, która pozornie zatrudnia go za granicą, musi opłacić składki, których nie odprowadził do ZUS wraz z odsetkami. Czy taka optymalizacja się opłaca? – pyta Marlena Kaczmarek z II Oddziału ZUS w Poznaniu

Mało przyjemne konsekwencje czekają też osoby, które uległy reklamowym hasłom w stylu: „zapewnimy ci wyższy zasiłek macierzyński i rodzicielski”.

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które szczególnie uaktywniły się w roku ubiegłym, a które oferują pomoc w założeniu fikcyjnej firmy, w celu uzyskania wysokiego zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Oferta taka dotyczy szczególnie kobiet w ciąży.

Jeszcze w ubiegłym roku obowiązywały przepisy, które dawały możliwość opłacenia jednej, dwóch wysokich składek na ubezpieczenie społeczne i późniejsze pobieranie równie wysokiego zasiłku (blisko 10 tys. zł). W tym roku, do wypłaty zasiłku liczy się całe 12 miesięcy. Firmy jednak nadal proponują zakładanie fikcyjnych działalności gospodarczych w celu podniesienia sobie kwoty zasiłku przez kilkumiesięczną działalność.

Tu jednak znowu dochodzimy do podobnej sytuacji co zatrudnienie za granicą. W celu uzyskania zasiłku nie wystarczy zarejestrować działalności, ale trzeba ją realnie prowadzić. ZUS zaś może te realia zweryfikować – ostrzega Małgorzata Wesołowska z II Oddziału ZUS w Poznaniu.

W ubiegłym roku, w jednej tylko firmie „wspomagającej” zakładanie działalności, Zakład zakwestionował ubezpieczenie, a więc i prawo do zasiłku – 150 osobom. W takich przypadkach, ZUS może powiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater