Seminarium „Zasiłki z FUS – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru” 22 maja

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne seminarium z udziałem przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Poznaniu.

Temat:           Zasiłki z FUS –  zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru.

Termin:         wtorek  22 maja 2018 r.  od godz. 11.00 do godz. 15.00.

Miejsce:         Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

Rejestracja:   asystent@wzp.org.pl

Udział w seminarium oznacza wyrażenie zgody uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do  21 maja.

PROGRAM SEMINARIUM:

10.45 – 11.00      Rejestracja uczestników.

11.00 – 11.10      Otwarcie seminarium.

11.10 – 12.45       Zmiany związane z e-ZLA

-dokumentowanie prawa do zasiłku,

                               -błąd w zaświadczeniu lekarskim,

-zaświadczenie wystawione za okres wsteczny.

Zasiłek opiekuńczy

– warunki nabycia prawa do zasiłku,

– krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,

– zasady obliczania limitu zasiłku opiekuńczego,

– dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowo urodzone dziecko,

– dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku, nowe wzory wniosków.

Zasiłek macierzyński

– zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu rodzicielskiego,

– wysokość zasiłku macierzyńskiego,

– skrócenie zasiłku macierzyńskiego,

– zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, zasady rezygnacji i dzielenia się urlopem rodzicielskim z drugim rodzicem dziecka,

– „odroczony” zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego,

 – zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,

– zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami,

– podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,

– dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.

12.45 – 13.00       Przerwa.

13.00 – 14.45        Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków

-zasady ogólne,

– składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku,

-składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu,

-zmiana wymiaru czasu pracy,

– podstawa wymiaru dla pracowników wykonującym pracę za granicą.

14.45 – 15.00      Pytania i dyskusja.

Prelegent :   Izabela Chomontek  – Specjalista Wydział Zasiłków.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater