Seminarium z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy nt. „Legalizacja zatrudnienia”, 9 listopada

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne szkolenie z udziałem przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Temat szkolenia:            „Legalizacja zatrudnienia”.

Prowadzący:                    Marcin Jedwabny – Inspektor pracy, Jakub Konieczny – Inspektor pracy.

Termin szkolenia :         piątek  9 listopada 2018 r. , od godz. 9.00 do godz. 12.00.

 Miejsce szkolenia:           Stowarzyszenie Księgowych w Polce Oddział Wielkopolski, ul. Ziębicka 18, sala nr 017 (parter).

 Rejestracja:                      asystent@wzp.org.pl

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia Członków WZPL.

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do 8 listopada.

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

 godz.  8.45 –  9.00          Rejestracja uczestników.

godz.  9.00 –  9.10          Otwarcie seminarium.

godz.  9.10 – 12.00         Zakres tematyczny szkolenia:

  • Omówienie zagadnienia (podstawowe akty prawne, zadania PIP, definicja nielegalnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, umowa cywilnoprawna w miejsce umowy o pracę, pracodawca, pracownik, obowiązek bezrobotnego).
  • Umowa o pracę (nawiązanie, rodzaje umów, warunki zatrudnienia, rozwiązanie), świadectwo pracy, umowa o pomocy przy zbiorach.
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy (związane z nawiązaniem stosunku pracy, w czasie trwania stosunku pracy, związane z zakończeniem stosunku pracy).
  • Podstawowe obowiązki z zakresu bhp.
  • Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego.
  • Składki na Fundusz Pracy.
  • Dyskryminacja przy zatrudnieniu.
  • Współpraca PIP z innymi organami w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

godz. 10.30 – 10.45        Przerwa.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater