Seminarium „Potrzeby informacyjne pracodawców oraz instytucji województwa wielkopolskiego”, Komorniki, Green Hotel, 25 sierpnia br.

Wielkopolski Urząd Pracy organizuje seminarium podsumowujące badanie społeczne nt. „Potrzeby informacyjne pracodawców oraz instytucji województwa wielkopolskiego” w dniu 25 sierpnia 2011r. o godz. 9.30 w Komornikach k/Poznania, Green Hotel.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony raport z wyników ww. badania przeprowadzonego w ramach projektu systemowego Wiellkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, który jest realizowany w Poddziałaniu 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater