Seminarium „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców” Warszawa 10.12.2010r.

10 grudnia 2010 r. w Warszawie odbyło się seminarium konsultacyjne ws. systemu edukacji. Organizatorem spotkania była PKPP Lewiatan. Na spotkaniu konsultacyjnym pojawili się przedstawiciele MEN, Ministerstwa Nauki, Związków Zawodowych oraz innych organizacji pracodawców.

Wielkopolski Związek Pracodawców reprezentowała p. Aleksandra Krawczak – sekretarz projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego rynku pracy.”

Pierwsza część spotkania poświęcona została prezentacji wyników badań w ramach projektu Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców.

Całość przedsięwzięcia jest realizowana przez PKPP Lewiatan w okresie 04.2009 – 12.2011; ma na celu identyfikację potrzeb w zakresie kompetencji pracowników 4 badanych branż: energetycznej, budowlanej, odzieżowej oraz IT i komunikacja.Celem badania było ustalenie zapotrzebowania na kwalifikacje oraz w jaki sposób pożądane kwalifikacje są dostarczane na rynek (edukacja formalna, poza-formalna, learning-by-doing lub inne możliwe rozwiązania).

Podczas seminarium zaprezentowane zostały rekomendacje do dalszych działań. Rekomendacje dotyczą:

  • propozycji usprawnień w systemie edukacji zawodowej,
  • metod angażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego,
  • mechanizmów wspierania aktywności sektora przedsiębiorców w proces kształcenia kompetentnych pracowników.

Rekomendacje zostaną opublikowane w marcu 2011 r., międzyczasie prowadzone będą konsultacje instytucjami i przedsiębiorcami zainteresowanymi uczestnictwem procesie podnoszenia kwalifikacji.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater