Sąd Arbitrażowy Lewiatan serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Klub Arbitra” 24 listopada br.

Sąd Arbitrażowy Lewiatan serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Klub Arbitra”, które odbędzie się 24 listopada o godz.18.00 w siedzibie Sądu przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 (Sala Ogrodowa).

Klub Arbitra poświęcony będzie tematowi odpowiedzialności arbitra. O obowiązujące zasady odpowiedzialności arbitra spierać się będą mec. Marcin Asłanowicz z mec. Marcinem Ciemińskim, a rozjemcą w sporze będzie mec. Małgorzata Surdek. Państwa wszystkich zapraszamy do dyskusji.

Data: 24 listopada 2015 r.
Godz.: 18.00
Miejsce: siedziba Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie.

Zgłoszenia (wraz z danymi do faktury) prosimy wysyłać do 20 listopada 2015 r. do godz. 12.00, jednocześnie na adres: sadarbitrazowy@konfederacjalewiatan.pl i ekornatka@konfederacjalewiatan.pl

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 60 zł brutto. Opłaty można dokonać na konto Konfederacji Lewiatan w banku Pekao SA III o/Warszawa nr 69 1240 1040 1111 0000 0136 1232. Liczba miejsc ograniczona.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater