Szkolenia

RUD – zasady zgłaszania informacji o  umowach o dzieło, webinarium, 10 kwietnia

Wielkopolski Związek Pracodawców zaprasza na bezpłatne webinarium z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, prowadzonym on-line, za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Temat:           RUD – zasady zgłaszania informacji o  umowach o dzieło

Termin: 10 kwietnia 2024r., godz. 9.00 do godz. 11.00  (szacunkowy czas zakończenia szkolenia)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 kwietnia br. pod adresem e-mail: poznan1_szkolenia@zus.pl

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone zwrotnie na skrzynkę.

Miejsce:          Platforma Cisco Webex Meeting  ( link z dostępem na webinarium zostanie przesłany w dniu szkolenia ).

W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko osób zgłaszanych na szkolenie,
– adresy e-mail wszystkich zgłaszanych na który zostanie wysłany link do szkolenia.

WAŻNE!

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać podpisane oświadczenie RODO- załącznik.

Podpisane oświadczenia proszę odesłać w PDF, może ono zostać podpisane certyfikatem kwalifikowanym lub podpisane oryginalnie i zeskanowane.

Uczestnicy, którzy wraz ze zgłoszeniem nie prześlą oświadczenia, nie zostaną zapisani na szkolenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontaktuje się z Państwem i potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia na szkolenie.