Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego ws. wydawania zezwoleń na pracę na wielkopolskim rynku pracy

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r., pod poz. 4579 zostało opublikowane rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozporządzenie dostosowuje regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę do aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, charakteryzującej się rosnącym zapotrzebowaniem na pracę cudzoziemców w wybranych zawodach. Nowe kryteria zaczną obowiązywać od 27.07.2016 r. oraz dotyczą zarówno nowych wniosków jak i toczących się postępowań.

Nowe rozporządzenie wpłynie na uproszczenie procedur związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Wielkopolski.

Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Treść Rozporządzenia nr 1

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater